Als behandelend huisarts verstrekken wij geen medische verklaringen. Dit doen wij op grond van de richtlijn die is vastgesteld door de KNMG.
U kunt dit nalezen in de Weigeringsbrief KNMG


Huisartspraktijk Kruiskamp